Viet Nam  English

Bầu Đức mua thêm cổ phiếu HAG

Posted by on Th3 22, 2012 in Tin tức, Xã hội

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM vừa thông báo, Bầu Đức đã đăng ký mua 3,134 triệu cổ phiếu HAG. Đây là lần thứ 3, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai dùng tiền cá nhân để mua thêm HAG nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ. Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần...

Xem thêm


Pin It on Pinterest