Viet Nam  English

Đại gia thủy sản còn nợ 900 tỷ đồng

Posted by on Th5 9, 2012 in Ý Tưởng

Thủy sản Bình An Bianfishco, Bà Diệu Hiền, Công ty Thủy Sản nợ tiền, Đại gia Thủy Sản, Bà Diệu Hiền trốn nợ Tại buổi họp báo diễn ra sáng nay, Công ty thủy sản Bình An công bố còn nợ ngân hàng 700 tỷ và nông dân 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty mua bán nợ và tài sản tồn động (Bộ Tài chính) sẽ mua lại toàn bộ số nợ này. Ông Trần Văn Trí, Tổng giám đốc Công ty thủy sản Bình An (Bianfishco) cho biết, Bianfishco còn nợ nông dân bán cá khoảng 200 tỷ đồng. Số nợ ngân hàng đã giảm xuống 700 tỷ đồng, từ hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, chủ nợ của Bianfishco sẽ chuyển sang Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (Bộ Tài...

Xem thêm
Trang 1 trên 11