Viet Nam  English

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975

Một số hình ảnh về Đại thắng mùa xuân 1975 
Ngày 30/04/1975

Bão thép của quân giải phóng

Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh

Chuyển vũ khí vào nội thành Sài Gòn chuẩn bị cho Tổng tấn công

Du kích Bình Định tham gia đánh địch giải phóng tỉnh nhà

Du kích U Minh tham gia Tổng tấn công

Nghiên cứu kế hoạch chiến đấu

Nữ du kích Trung Kiên dẫn đường cho bội đội vào Sài Gòn

Quần áo và đồ đặc mà lính VNCH bỏ lại khi chạy

Quân giải phóng tiến vào thành nội Huế

Vào Tổng tấn công 1975

Vào Đà Nẵng

Đánh Buôn Ma Thuột

Đánh chiếm khu hầm ngầm địch tại Trị Thiên

Đánh sân bay Biên Hoà

Đặc công giải phóng trên đường vào Sài Gòn

Đánh sân bay Tân Sơn Nhất

Các ảnh về ngày giải phóng niềm Nam 30-4-1975


Tờ lịch lịch sữ của Đại tướng Văn Tiến Dũng khi nghe tin GP Sài Gòn

Nhấn >>để cám ơn bài viết

Tin khác:

Chia sẻ: