Viet Nam  English

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975 (P2)

Một số hình ảnh về Đại thắng mùa xuân 1975. Ngày 30/04/1975 ( Phần 2).

Các ảnh về ngày giải phóng niềm Nam 30-4-1975

Hình ảnh người dân đăng băng rôn biểu ngữ Hồ Chí Minh

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975- P2.19

Hình ảnh những người lính bồ đội trên những chiếc xe tăng tiến vào Sài Gòn.

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975- P2.18

Những người lính trên những chiếc xe tăng từ mọi ngã đường tiến vào Sài Gòn.

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975- P2.17

Người dân chào đón những người lính giải phóng Sài Gòn

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975- P2..9

Chiếc xe tăng đầu tiên tiến vào dinh độc lập

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975- P2.16

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975- P2.15

Những đoàn xe nối đuôi tiến về dinh độc lập

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975- P2.14

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975- P2.13

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975- P2.11

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975- P2.19

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975- P2..8

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975- P2..7

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975- P2.6

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975- P2.5

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975- P2.4

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975- P2.3

Những vũ khí , khí tài hạng nặng cũng băng băng tiến về giải phóng Sài Gòn

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975- P2.2

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975- P2.12

ngày 30/4