Viet Nam  English

Ngày giải phóng miền nam 30-4-1975

Xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam ta đã ghi một chiến công vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử anh hùng của dân tộc .Cuộc tấn công cuối cùng của Quân Giải Phóng Miền Nam diễn ra trong 55 ngày đêm bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Đỉnh cao là ngày 30/4/1975, sau 55 ngày đêm tiến công thần tốc đã quét sạch toàn bộ chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Bản đồ chiến dịch Hồ Chí Minh

Các mũi tiến công của Quân đội Nhân dân Việt NamQuân đội Nhân dân Việt Nam đánh chiếm Sân bay Tân Sơn Nhất. 30-4-1975

Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/04/1975.

Những giờ phút cuối cùng của Sài gòn trước khi thất thủ

Đại úy Phạm Xuân Thệ đưa các ông Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu ra đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng

Tổng Thống Dương Văn Minh đọc lời tuyên bố đầu hàng

Tại Đài phát thanh Sài Gòn

Cờ chiến thắng tung bay trên Dinh Độc Lập

Nhân dân Sài Gòn đón chào đoàn quân giải phóng ngày 30/4/1975


Mừng ngày chiến thắng 30-4-1975.

Xe tăng của QĐNDVN trong ngày duyệt binh 15 tháng 5 năm 1975 tại Sài Gòn