Viet Nam  English

Mẫu Biên Lai Thu Học Phí

mau bien lai thu phi, in bien lai thu phi

1. Biên lai thu phí, lệ phí (03 liên)
 

 

 

2. Biên lai thu phí, lệ phí mệnh giá 15.000 đ
 

 
– Mẫu số:       02-05/BGP.
– Kích cỡ:       Khổ 19 x7cm.
– Chất liệu:    Giấy BB 60/84.
– Màu sắc:      In màu xanh tím, đóng số nhảy cùi  màu đỏ cờ, từ số 0000001 đến số 0006000.
– Quy cách:    Bìa giấy ĐN xanh, in  màu đen.
– Số liên:        2 liên/biên lai. Liên 1-Lưu tại cuống, liên 2-Giao người nộp tiền; 50 bộ/cuốn.

3. Biên lai thu phí, lệ phí mệnh giá 30.000đ
– Mẫu số :      02-05/BGP.
– Kích cỡ:       Khổ 19 x 7cm.
– Chất liệu:    Giấy BB 60/84.
– Màu sắc:      In màu xanh tím, đóng số nhảy cùi màu đỏ cờ, từ số 0000001 đến số 0000500.
– Quy cách:    Bìa giấy ĐN vàng, in màu đen.
– Số liên:        2 liên/biên lai. Liên 1-Lưu tại cuống, liên 2-Giao người nộp tiền; 50 bộ/cuốn.

4. Biên lai thu phí, lệ phí mệnh giá 70.000 đ
Mẫu số:       02-05/BGP.
– Kích cỡ:       Khổ 19 x 7 cm.
– Chất liệu:    Giấy BB 60/84.
– Màu sắc:      In màu xanh tím, đóng số nhảy cùi màu đỏ cờ, từ số 0000001 đến số 0011000.
– Quy cách:    Bìa giấy ĐN lục, in màu đen.
– Số liên:        2 liên/biên lai. Liên 1-Lưu tại cuống, liên 2-Giao người nộp tiền; 50 bộ/cuốn.

Nguồn: Phòng tài chính kế toán

Trên đây là mẫu biên lai thu phí tự in của một trường học. Quý khách có nhu cầu đặt in cần đươc tư vấn tạo mẫu, hợp đồng in xin vui lòng liên hệ:
Ms Tuyền: 08.6675 4779 – 0908 732 988
Email: info@congtyinhoadon.vn
Web: www.binhminhpat.com

 Pin It on Pinterest