Viet Nam  English

Lịch nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2012

lịch nghỉ lỄ 30/4 và 1/5, lich nghi le 30/4 va 1/5, lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngày 30/4, ngày 1/5, lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2012

 

Do ngày 30/4 và 1/5 năm nay 2012 vào ngày thứ hai và thứ ba đầu Tuần nên có thể dịp nghỉ lễ này sẽ không phải nghỉ bù mà sẽ nghỉ vào ngày thứ hai và thứ ba. Vậy số ngày nghỉ dịp này của các công ty sẽ là 3 ngày đối với những công ty làm ngày thứ bảy, nghỉ 4 ngày nếu doanh nghệp không làm ngày thứ bảy.

(Thông tin BMP)